Daniel Lerner ve Modernleşme Hakkındaki Görüşleri

Yayınlama: 10.05.2022

Daniel Lerner, toplumların geleneksel yapılardan modernleşme sürecine geçmelerini ve endüstriyel, ekonomik ve sosyal değişimlerle dönüşmelerini önemli bir faktör olarak görür. Modernleşme, teknolojik ilerleme, eğitim, kentselleşme, siyasi katılım ve bireysel özgürlükler gibi unsurları içerir. Lerner, özellikle iletişim teknolojilerinin modernleşme konusunda kritik bir rol oynadığını belirtir. Medya, bilgi ve haberlerin yayılmasını hızlandırır, toplumsal değişimi teşvik eder ve bireylerin dünya görüşlerini şekillendirir. Lerner, medyanın toplumsal değişimi hızlandıran bir güç olduğunu ve modernleşme sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgular.

Bunların yanı sıra Lerner, modernleşme sürecinde toplumun farklı alanlarda dönüşeceğini ve değişim yaşayacağını öne sürer. Bu dönüşüm, ekonomik yapı, eğitim sistemi, siyasi katılım, cinsiyet rolleri, aile yapıları gibi alanlarda gerçekleşebilir. Bu değişimler, bireylerin sosyal hareketlilik, eşitlik ve demokratik değerlere erişim gibi konularda daha fazla fırsata sahip olmalarını sağlayabilir.

Lerner, dış yardıma bağımlı olmayan, kendi kalkınma sürecini başarabilen toplumların yaratılmasından yanadır. Ona göre, modernleşme sürecinde toplumların kendi iç dinamiklerini kullanarak kalkınmayı gerçekleştirebilmeleri önemlidir. Dış yardımların etkili olabilmesi için yerel toplulukların kapasitelerini geliştirmesi ve kendi kalkınma stratejilerini oluşturması gerektiğini vurgular. Bu görüşlerle birlikte, Lerner, modernleşmenin toplumlar için hem fırsatlar hem de zorluklar sunduğunu belirtir ve iletişim teknolojilerinin bu süreci hızlandırdığını ve şekillendirdiğini belirtir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.